NASZE PRZEDSZKOLE


Przedszkole „Czarodziejski ogród” mieści się w Płocku przy ulicy Gościniec 48, znajduje się w pobliżu terenów leśnych, gdzie dzieci chodzą na spacery. Posiadamy własny plac zabaw. Zapewniamy dzieciom szereg zajęć dodatkowych a nowością jest prowadzenie zajęć z języka migowego.

Przedszkole realizuje treści i zadania programowe wynikające z podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego.
Realizując treści i zadania programowe nasze przedszkole umożliwia dzieciom osiągnięcie pełnej dojrzałości szkolnej.

Opiekujemy się dziećmi od 1,5 roku życia tworząc grupę żłobkową.
Zapewniamy również opiekę, wychowanie, pomoc dzieciom posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tu zobaczysz plan dnia przedszkola!

INTEGRACJA SENSORYCZNA


Przedszkole „Czarodziejski Ogród” połączone jest z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Czarodziejski Ogród”.Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są opieką poradni. Uczęszczają na zajęcia z psychologiem, logopedą oraz na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Fizjoterapeuta posiadający uprawnienia, prowadzi również z dziećmi zajęcia z integracji sensorycznej. Jest to jedyne przedszkole w Płocku posiadające salę do integracji sensorycznej!
Nasi specjaliści skupiają się na wszechstronnej pomocy dzieciom, aby łatwiej im było funkcjonować w codziennym życiu.

INTEGRACJA SENSORYCZNA to proces neurologiczny organizujący wrażenie płynące ze wszystkich zmysłów w taki sposób by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska. Dzięki temu dzieci rozwijają się prawidłowo.

Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. A umiejętności te pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia.

KUCHNIA


W przedszkolu „Czarodziejski Ogród” posiłki są przygotowywane we własnej, odpowiednio dostosowanej kuchni. Nad jakością oraz smakiem potraw czuwa nasz doświadczony kucharz.

Posiłki dla dzieci posiadają odpowiednią wartość energetyczną oraz dostarczają niezbędnych składników odżywczych. Są smaczne i urozmaicone. Podajemy cztery posiłki o stałych porach w odpowiednich odstępach czasowych. Menu na każdy tydzień wywieszane jest na tablicy ogłoszeń.

Od 1 września 2015 r. "Poradnia Dobry Dietetyk" obejmuje opieką żywieniową Nasze Przedszkole.

Jadłospis dla maluchów będzie układany według najnowszych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.
Dzieci będą otrzymywały w ramach posiłków m.in. świeżo wyciskane soki, kanapki z ciemnego pieczywa, zupy na bazie jogurtu, na deser sałatki owocowe, koktajle owocowo-jogurtowe.
Dietetyk kliniczny również będzie przygotowywał osobno diety dla dzieci z alergiami pokarmowymi (diety bezglutemnowe, bezlaktozowe), autyzmem, cukrzycą i innymi problemami zdrowotnymi.

Logo Przedszkola

KADRA


Kadra w przedszkolu „Czarodziejski Ogród”, to zespół młodych, wykształconych oraz kreatywnych osób.

Praca z dziećmi jest dla nich pasją oraz wyzwaniem. Dbają każdego dnia o prawidłowy rozwój oraz wychowanie naszych przedszkolaków.

Nauczyciele realizują programy zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Wprowadzają nowatorskie programy dydaktyczne wzakresie nauczania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz monitorowania postępów dziecka.

Każdego dnia udzielają Rodzicom informacji o minionym dniu ich dziecka oraz systematycznie organizują spotkania indywidualne, na którychomawiają postępy edukacyjne przedszkolaków.

Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród”


tel. 536 400 234
e-mail: poradnia@czarodziejskiogrodplock.pl

www.czarodziejskiogrodplock.pl

adres: Płock, ul. Gościniec 48